STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Handlowego (Handelsgericht) w Zurichu z dnia 14 grudnia 1989 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 192, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymóg porozumienia stron w formie pisemnej co do klauzuli arbitrażowej powinien być interpretowany w świetle celu, jakiemu służy umowa o arbitrażu. Z jednej strony porozumienie takie ma umożliwić ustanowienie trybunału arbitrażowego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb międzynarodowego handlu, z drugiej strony wymóg formy pisemnej ma chronić strony przed nieumyślnym odcięciem drogi do sądów powszechnych.2. Fakt, że klauzula arbitrażowa jest częścią dokumentu, do którego strony się o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego (Hof van Beroep) w Brukseli z dnia 15 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 193, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Domniemany wybór prawa powinien być uważany za równoważny wyraźnemu wyborowi prawa dokonanemu w formie klauzuli umownej.2. Zarówno klauzula przyznająca jurysdykcję sądom określonego kraju jak i klauzula przewidująca arbitraż w określonym kraju powinny być przyjmowane jako domniemany wybór prawa.3. Znaczenie klauzuli jurysdykcyjnej jako formy wyboru prawa opiera się na założeniu, że normalnie sąd stosuje lex fori.To samo założenie dotyczy klauzul arbitrażowych, jeżeli zasady arbitrażu, do k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego w Kopenhadze z dnia 27 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 194, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Termin „najem” użyty w duńskiej ustawie o prawach autorskich powinien być rozumiany zgodnie z ogólnie przyjętym rozumieniem pojęcia najmu rzeczy ruchomych, tzn. jako stosunek prawny, który obejmuje oddanie rzeczy za czynsz.Nie ma tu zatem znaczenia, czy najem ma charakter komercyjny. 2. Fundamentalnym założeniem istoty praw autorskich jest zasada, że twórcy utworu przysługiwać winno wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.Upr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego (Cour de Cassation) w Paryżu z dnia 22 października 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 195, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy braku wyboru prawa przez strony kontraktu, spór należy rozstrzygać zgodnie z prawem kolizyjnym, które arbiter uzna za odpowiednie, zwłaszcza jeśli klauzula arbitrażowa zawiera takie pełnomocnictwo.Sąd Apelacyjny, badając wniosek o uchylenie orzeczenia arbitra co do wyboru prawa, nie musi analizować, w jaki sposób arbiter określa, lub wprowadza w życie wybrane prawo. [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU